Gucci 宣佈將在零售店接受加密貨幣支付,包括比特幣、以太坊、狗狗幣和 shiba inu

高端時裝品牌 Gucci 將於本月開始在其部分門店接受加密貨幣,包括比特幣、以太幣、狗狗幣和 shiba in … 閱讀全文 Gucci 宣佈將在零售店接受加密貨幣支付,包括比特幣、以太坊、狗狗幣和 shiba inu